Základna projektu AgroForestry

Naším dalším důležitým krokem v úspěšné realizaci projektu AgroForestry je vybudování základny v Kindu na břehu řeky Lualaba. Základna bude poskytovat nutnou logistiku pro budování lesních školek, dopravu a zpracování dřeva, výstavbu zařízení a zajišťovat synchronizaci rozvojových prací. Stavba základny je plánována na konec roku 2013.


Cíle stavby základny jsou následující:

 • Postavit mechanizované, energeticky nezávislé centrum pro zalesnění krajiny v oblasti relativně dopravně dostupné a napojené na místní dopravní komunikace.
 • Zajistit dostupnost zdravotní péče pro zaměstnance i místní obyvatele.
 • Zřídit lesní školky pro obnovu lesa.
 • Vyzkoušet a vybrat vhodné technologie, stroje a zařízení pro specifické místní podmínky výsadby lesa a zpracování dřeva.
 • Navrhnout konstrukci lehkých dřevěných staveb a bytových domů pro potřeby výzkumného projektu z materiálu dostupného v místě potřeby i postup výstavby s ohledem na klimatické podmínky v Africe.
 • Zajistit odbornou přípravu místních klíčových odborníků, kteří budou úspěšně řídit centra v dalších provinciích a klást důraz na jejich vysoké morální kvality a neúplatnost.
 • Využívat obnovitelné zdroje energie, a to:
  1. malé vodní elektrárny pro zásobování centra a místní komunity
  2. solární energii pro ohřev vody
  3. palmový olej jako biopalivo pro vznětové motory (zároveň podporovat místní produkci jako zdroj příjmů místních obyvatel)
 • Vytvořit a vyzkoušet multifunkční typový model mechanizovaného energeticky nezávislého centra pro projekt AgroForestry v konečné fázi převoditelný do dalších oblastí Konga, dostupných převážně lodní dopravou.
 • Určit optimální velikost výrobních budov, výrobních ploch a druh strojního vybavení.

Technické vybavení základny

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Univerzita J. E. Purkyně
 • Nadace pro rozvoj
 • Euro-Trend
 • Symbiom
 • Relative design
 • Český marketing
 • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
 • A-Film
 • Ducation