AgroForestry

Záchrana pralesů není možná prostřednictvím dílčích opatření. Je nutné realizovat komplexní projekty. Ochranu pralesů a zachování biodiverzity je možné zajistit pouze za podmínky odstranění hladu, zmírňování chudoby a zlepšování sociální situace. Toho lze dosáhnout prostřednictvím zavedení trvale udržitelného lesního a zemědělského hospodářství.

Myšlenka projektu AgroForestry vychází z přesvědčení, že životem oplývající tropický prales má pro lidstvo větší hodnotu než neúrodná aridní půda.

Po sérii jednání s místními náčelníky se podařilo uzavřít dohodu a jsme nyní správci 17 700 km2 území (odpovídá přibližně rozloze Středočeského kraje + kraje Vysočina) v provincii Maniema v Demokratické republice Kongo. Zde chceme zachránit přes 11 000 km2 pralesa a znovu zalesnit 5 000 km2 neúrodné savany.

Hospodářský les a zúrodněná půda budou využívány k trvalému zajištění potravin pro místní obyvatele, současně s ochranou životního prostředí. Výsadba lesů je vždy doprovázena zúrodňováním půdy (Terra-preta), rozvojem zemědělství, budováním infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení a to v aktivní spolupráci s místními obyvateli.

Přínosy projektu ovlivní ihned místní obyvatele (zvýšená produkce potravin, tvorba pracovních míst, dostupné sociální služby), postupně a dlouhodobě populaci celého světa (obnovené ekosystémové služby lesa).


Celý projekt AgroForestry

projekt AgroForestry.pdf

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation