Organizační struktury

Výbor

Prezident Ing. František Nekovář
Viceprezident Prof. Gabriel Salumu Ngolo wa Balanga
Viceprezident Mr. Vladimir Tsarev

Management

Výkonný ředitel Ing. Jiří Bartoň, CSc.
Lesnictví Ing. Jan Tošovský
PR Štěpán Říha

Poradci a řešitelé projektů

Tropické lesnictví Ing. Jiří Cée, CSc.
Česká geologická služba Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D.
EURO-TREND GROUP Ing. Jiří Nekovář
Ministerstvo životního prostřední ČR Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Doc. Ing. Josef Seják
Botanický ústav AV ČR RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
Evropská komise Doc, RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
Evropská komise Ing. Petr Jan Kalaš
OSN JUDr. Jan Dusík, M.Sc
IFER Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
Správa webových prezentací ND-Webs.cz
Poradce MŽP Ing. Petr Jan Kalaš
Podporovatel Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA
CRFF Anton Uhnák
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation