Naše cíle

 • Položit základy ochrany přírody a vytvořit příklady racionálního využívání jejího bohatství zejména v tropických oblastech hospodářsky méně rozvinutých zemí.
 • Ve velkém rozsahu přispět k zachování pralesů a celkovému rozšíření plochy lesů.
 • Vyhodnotit environmentální, hospodářský a společenský přínos těchto změn.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Univerzita J. E. Purkyně
 • Nadace pro rozvoj
 • Euro-Trend
 • Symbiom
 • Relative design
 • Český marketing
 • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
 • A-Film
 • Ducation