Co bylo uděláno

Během expedice Kindu byl vysazen "Les Přátelství". Zalesňovací práce byly zahájeny výsadbou zkusných ploch, které mají ověřit vliv mykorhizních hub a pomalu rozpustného hnojiva na růst stromů. Zkoumané vlivy testujeme na dřevině limbali (gilbertiodendron dewevrei). Jednotlivé zkusné plochy jsou od sebe odděleny vždy dvěma řadami sazenic velkoplodé formy palmy olejné (elaesis guineensis).

V rámci realizace vědecké části projektu byl proveden průzkum terénu a zajištěn odběr různých typů půd a přírodních materiálů. Odběry byly naplánovány tak, aby bylo možné popsat dopady dosavadního destruktivního hospodaření na půdní a vodní poměry krajiny.

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation