Tax benefits for donators

Only to the donor from the Czech Republic


FYZICKÉ OSOBY (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)


Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

zažádat o
potvrzení


Kontaktní informace:

Korespondenční adresa:
(vyplňujte jen, pokud se liší od místa trvalého bydliště)Informace o převodu:
Poznámky:
(využijte pro detailní rozpis v případě, že jste v průběhu roku zaslali více plateb)


PRÁVNICKÉ OSOBY

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)


Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

zažádat o
potvrzení


Kontaktní informace:Korespondenční adresa:
(vyplňujte jen, pokud se liší od místa trvalého bydliště)Informace o převodu:
Poznámky:
(využijte pro detailní rozpis v případě, že jste v průběhu roku zaslali více plateb)


  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation