Výchozí stav

Obyvatelstvo regionu Konžské pánve z důvodu zajištění obživy masivně devastuje tropické pralesy vypalováním. Získaná zemědělská půda ztrácí po několika produkčních cyklech svoji úrodnost a proces ničení pralesů pokračuje dál. Na odlesněném území se ztrácí voda a mění mikroklima. Z celosvětového pohledu dochází k nenávratné ztrátě cenných přírodních ekosystémů, dochází ke změnám klimatu, uvolňuje se značné množství skleníkových plynů, zejména CO2, do ovzduší. Oblasti postižené masivním odlesňováním a jeho negativními následky jsou často příjemci rozvojové pomoci, která má zpravidla jen krátkodobý pozitivní efekt nebo je přímo kontroverzní.

Konžský prales je s 1,72 mil. km² druhým největším pralesem na Zemi a patří s více než 600 druhy stromů a 10.000 živočišných druhů mezi nejhodnotnější ekosystémy planety. Téměř polovina je na území Demokratické republiky Kongo, druhá polovina leží v Republice Kongo, Rovníkové Guinei, Kamerunu, Gabonu a ve Středoafrické republice. Jsou na něm existenčně závislé desítky milionů lidí.

Rychlost odlesňování je současně asi 10.300 km2 za rok (0,6%), což je třetina území Belgie, a s růstem populace neustále roste. Lesy v Africe hoří nepřetržitě. Mezi klimatickými změnami v Evropě i jinde ve světě a děním v Konžské pánvi lze hledat spojitost.

V provincii Maniema jedna rodina spotřebovává přibližně 600 m2 zemědělské plochy za rok. Jenom společenství Balanga čítá 18 000 rodin. To reprezentuje v průměru 10 800 000 m2 (1 080 ha) odlesněné plochy za rok!

Jediná možnost jak zabránit další devastaci pralesů je zajistit dostatečnou produkci potravin v místě pro lokální obyvatelstvo.


Důsledky odlesňování

Prof. Gabriel Salumu Ngolo Wa Balanga:

Narodil jsem se v r. 1954 v Katakokombe. Měl jsem ve zvyku chodit se koupat do jezera Thasala v savaně Lokala, která tenkrát měřila 5 x 8 km. Byl jsem nyní překvapen, že jezero z části už neexistuje a tato savana se znatelně zvětšila a má nyní rozlohu 7 x 9 km! 24 km2 pralesa zmizelo.

Další zjištění (stále Katakokombe, Kindu IV), pramen vody zvaný Balanga před dvěma a půl lety zmizel. Tento pramen zásoboval pitnou vodou ± 12 000 osob.

Ve městě Kindu jiný zvláštní úkaz, malé jezero 120 x 200 m zvané Alfio, které bylo místem rekreace a mládež se tam chodila koupat, také náhle zaniklo.

Nakonec chci ještě zmínit zúžení koryta říčky Lotola 8km dlouhé, které měřilo na šířku 4 m. Dnes neměří vice než 2,5 m, délka je stejná.

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation