• Adoptuj strom

    Zameť svoji uhlíkovou stopu! 1 strom/ 1ar = zameteno 0,1 tuny CO2 Každý ekologicky uvědomělý občan nebo společnost může emise CO2 vyprodukované svojí činností vyrovnat pomocí nákupu emisních offsetů VER (Voluntary Emission Reduction) nejméně na jeden rok a v konečném důsledku omezit hrozbu globálního oteplování.

    $3.00

    1 strom / 1 rok

V Demokratické republice Kongo spravujeme oblast o rozloze 17 700 km2. Zde v rámci projektu AgroForestry chráníme 10 000 km2 pralesa a znovu zalesňujeme 5 000 km2 vypáleného pralesa.

Náš projekt tvořený především českými odborníky získal podporu vlády Demokratické republiky Kongo, místních náčelníků a ministrů životního prostředí ČR. V současnosti naše iniciativa sestavuje aktualizovaný Carbon Standard, který stanovuje míru vstřebávání CO2 na stanovené ploše lesa.

Pralesy hoří nepřetržitě a mizí jednou provždy😢

Jak probíhá certifikační řízení podle WGL Carbon Standard?

1

Technická rada

Skládá se z odborníků z mezioborových oblastí. Zajišťuje předcertifikační hodnocení projektů, provádí kontroly a vyřazení projektů.

2

Verifikátor

Hodnotí a ověřuje předložené informace o projektu podle kritérií WGLCS. Nemůže verifikovat projekty, u kterých se podílel na jejich realizaci.

3

Auditor

Nezávislý auditor validuje projekt. Potvrzuje, že příslušný projekt splňuje kritéria WGLCS.

4

Registrátor

Registrační orgán je organizace WGL z.s. Po úspěšném splnění předchozích kroků potvrdí množství VER certifikátů, které mohou být prodány developerem projektu.

5

Operátor monitoringu

Zajišťuje periodické a včasné sledování oblasti v souladu s plánem. Zahrnuje šetření, zda prales byl vypálen nebo hoří.