V provincii Maniema v Demokratické republice Kongo spravujeme oblast o rozloze 17 700 km2.
Zde chráníme 11 000 km2 pralesa a znovu zalesňujeme 5 000 km2 neúrodné savany.

Náš projekt tvořený především českými odborníky získal podporu vlády Demokratické republiky Kongo, místních náčelníků a ministrů životního prostředí ČR. V současnosti naše iniciativa sestavuje aktualizovaný Carbon Standard, který stanovuje míru vstřebávání CO2 na stanovené ploše lesa.

Pralesy hoří nepřetržitě a mizí jednou provždy😢

Jak probíhá certifikace Carbon Standard?

1

Technická rada

Skládá se z odborníků z mezioborových oblastí. Zajišťuje předcertifikační hodnocení projektů, provádí kontroly a vyřazení projektů.

2

Verifikátor

Hodnotí a ověřuje předložené informace o projektu podle kritérií WGLCS. Nemůže verifikovat projekty, u kterých se podílel na jejich realizaci.

3

Auditor

Nezávislý auditor validuje projekt. Potvrzuje, že příslušný projekt splňuje kritéria WGLCS.

4

Certifikátor

Certifikační orgán je organizace WGL z.s. Po úspěšném splnění předchozích kroků vydá písemné prohlášení o souladu projektu s kritérii.

5

Operátor monitoringu

Zajišťuje periodické a včasné sledování oblasti v souladu s plánem. Zahrnuje šetření, zda prales byl vypálen nebo hoří.