Adoptuj strom

$3.00

Zameť svoji uhlíkovou stopu! 1 strom/ 1ar = zameteno 0,1 tuny CO2 Každý ekologicky uvědomělý občan nebo společnost může emise CO2 vyprodukované svojí činností vyrovnat pomocí nákupu emisních offsetů VER (Voluntary Emission Reduction) nejméně na jeden rok a v konečném důsledku omezit hrozbu globálního oteplování.

Category:

Popis

Pro zjednodušení výpočtu jsme zvolili velmi konzervativní odhad: 1ha váže = 10t CO 2 ročně.
Na každám hektaru zde roste 500 – 1500 dřevin různých druhů. velikosti a tvarů. I zde pro
zjednodušení jsme zvolili jeden vzroslý strom na 1 ar (10 x 10m).