News

13.12.2015

Proč ubývají pralesy v Africe.

Byl jsem dlouhou dobu v zajetí tvrzení, že nadměrná těžba dřeva může za rychlý úbytek pralesů v rovníkové Africe. První pochybnost se mi vloudila po návštěvě přístavu Matadi v Kongu v roce 2008.

Přístav Matadi je situován v ústí řeky Kongo, v zálivu, 150 km od Atlantického oceánu. Vzhledem k poplašným zprávám z medií o nadměrné těžbě jsem chtěl osobně vidět přístav, kterým toto obrovské vytěžené množství dřeva opouští Kongo. Protože export není jinudy možný očekával jsem ohromný sklad a výkonné překladiště. Na požádání mě velitel přístavu přiděl majora policie s autem, aby mi sklad dřeva ukázal. Major se později ukázal jako velmi odvážný a doprovázel mě i do totálně zničené části přístavu.
Při prvním okruhu přístavem jsme projeli kolem skladu a dřevo jsem vůbec nepostřehl. Po mém dotazu jsme se museli vrátit zpět. Odhadem ve skladu nebylo více než 80 klád, volná pohozených na hromadě v blátě. Nakládka probíhala pomocí vysokozdvižného vozíku, který kládu cca 4m nadzvedl a pomocí bagru ji s rachotem strčili do lodi. V přístavu nefungoval jediný přístavní jeřáb. Jak jsem z přístavních dokumentů zjistil v roce 2007 prošlo přístavem Matadi cca 800 000 m3 surového dřeva.

Řeka Kongo je po Amazonce druhá nejvodnější na světě. Její průměrný průtok činí 44 000 m3/sec. Buhužel je mezi Kinshasou a přístavem Matadi nesplavná. Na přibližně 400 km svého toku spadá o 270 metrů. V oblasti Inga tvoří řeka známé Livingstonovy peřeje. Veškeré zboží, tedy i dřevo, je třeba v Kinshase naložit na čtyři kola a dopravit po ose do přistavu.
Proti proudu je řeka Kongo splavná 1780 km z KInshasy až do Kisangani. Potom následuje 100 km dlouhá sada peřejí, zvané Chutes Boyome dříve Stanley Falls až do přístavu Ubundu. Veškeré zboží jdoucí z horního toku řeky, která zde nese jméno Lualaba, by bylo třeba přeložit na železnici 1065 mm, která je v současné době mimo provoz, převést do Kisangany a tam znova nalodit.

Železnice Kinshasa-Matadi, 366 km dlouhá o rozchodu 1067 mm, je ve špatném stavu, nejsou vagony ani lokomotivy. Doprava po ní je sporadická. Silnice je v poměrně dobrém stavu na úrovni okresní silnice v Česku. Kopíruje terén, nemá terénní zářezy. Místy je velmi kopcovitá. Provoz není hustý. Při cestě z Matadi do Kinshasy, přibližně 429 km, jsme potkali v protisměru 21 autobusů s cestujícími a 256 osobních aut. V každém se tísnilo až 8 osob a na střeše bylo plno balíků nákladu. Dále 64 konteinerů 20 ft, na vozidlech a 73 kamionů s různým nákladem z nichž jen 5 vezlo dřevo-kulatinu. Kudy se tedy dřevo z Konga ztrácí?

Česko má 22 000 km2 zalesněných ploch a těží cca 14 000 000 m3 dřeva ročně, což činí 85 % ročního přírůstu. To je 636 m3 z jednoho čtverečního kilometru.

Naše svěřená území v provincii Maniema mají rozlohu 17 000 km2. Z toho 10 000 km2 je prales. Dřevo v Africe roste 3x rychleji než v střední Evropě. Při těžbě 1 mil. m3 ročně by les stále ještě přirůstal. Prakticky ale není možné vytěžit ani zlomek tohoto množství. Není čím a není možné toto dřevo zpracovat a dopravit na trhy. Pralesy ale přesto mizí závratným tempem.
Po expedici Kindu jsme na místě zjistili příčinu. Obyvatelé lesních oblastí si své základní životní potraviny snaží opatřit tím jediným dostupným způsobem jaký znají. Rozšiřují plochy svých políček intenzivním vypalováním pralesa.

Frank Nekovar

12.12.2015

Mám sen !

Já mám sen, mám sen o tom, že lesy budou šumět a děti se budou smát tam kde dnes nic neroste, kde dnes už nezpívají ani ptáci. My, World’s Green Lungs, jsme už začali tento sen uskutečňovat. Vysadili jsme první stromy na dříve odlesněných plochách v Africe, ale je nás málo.
Nechceme spoléhat jen na instituce a vlády. Záchrana zelených plic světa je věcí každého z nás. Toto hnutí „Záchrana pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci“ je možná poslední šancí jak zabránit tomu, aby pralesy nezmizely z naší planety navždy. Můžeme vydláždit cestu k zelené planetě, v kterou všichni doufáme pro nás občany celého světa i naše děti.

Dejme společně k dispozici finanční prostředky na rozvoj těchto lesních oblastí. Adoptujte prosím jeden strom na 10 let nebo přesvědčte za sebe svoje přátele aby to také udělali.
Pomůžete místním obyvatelům zavést trvale udržitelné zemědělství a lesnictví, aby nemuseli bezúčelně ničit les. Ekologie nás spojuje, ale člověk v Africe se může zabývat ekologií teprve tehdy, až když má co jíst a jeho dítě neumírá na horečku.

Pro záchranu stávajících pralesů, musíme zalesnit dříve vypálené a nyní degradované plochy. Musíme dát místním obyvatelům jinou alternativu obživy. Lepší způsob jak využívat svoji zemi. Administrativní zákazy dalšího vypalování původních pralesů jsou k ničemu. Nebudou nikdy účinné protože problém neřeší. Hlad a boj o holé přežití jsou a budou vždy silnější. Dokud jsou lesy zelené a ještě žijí zdá se, někdy, že není nutné se o ně starat. Bude stát ale hodně úsilí je znovu obnovit, když už jsou vypálené. Není nač čekat. Lesy v Africe hoří nepřetržitě.

František Nekovář
president World’s Green Lungs

28.6.2013

26.6.2013 proběhl v Institutu certifikovaného vzdělávání křest knihy zakladatele naší organizace Franka Nekováře, Afrika zěmě voodoo. Fotky z akce naleznete zde.

11.5.2013

Žáci základní školy v Liberci, U Soudu 369/8 přispěli na náš projekt částkou 5000,- Kč + namalovali tyto hezké obrázky. Děkujeme!

10.12.2012

V pražské chráněné dílně A-mano vzniká náš nový výrobek “Zasaď 1+1“. Zakoupením tohoto výrobku můžete pomoci doma i v Africe. Více informací o našem výrobku naleznete na stránce Zasaď strom.

24.10.2012

Společnost A-film pro nás zdarma vytvořila nové prezentační video. Použity byly záběry z Expedice Kindu 2010. Těšíme se na další spolupráci :-)

24.10.2012

Společnost A-film pro nás zdarma vytvořila nové prezentační video. Použité záběry jsou z naší Expedice Kindu 2010. Těšíme se na další spolupráci :-)

22.7.2012

Staly jsem se zakládajícími členy české pobočky mezinárodní organizace “World Business Council for Sustainable Development“. Více informací naleznete zde.

28.2.2012

František Nekovář – prezident World´s Green Lungs byl hostem pořadu Živě na Jedničce. Záznamy z pořadu naleznete v sekci video.

24.2.2012

Marta Kubišová zachraňuje tropický prales. Prostřednictvím akce "adoptuj strom" Marta Kubišová chrání 10 stromů ohroženého tropického pralesa.

1.2.2012

Patronem naší organizace se stal známý český rybář Jakub Vágner.

5.10.2011

Projekt AgroForestry byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 v kostele sv. Michala v Praze 1.
Diváci si poslechli ukázky skladeb J. S. Bacha, které v tomto kostele v roce 1923 hrál na varhany
Dr. Albert Schweitzer, k vidění byla také výstava fotografií ZEMĚ PLÁČE ze spálených afrických
pralesů. Křest projektu Agroforestry můžete vidět také v pořadu ČT Přidej se.

3.1.2011

Zveme Vás na Workshop "Záchrana devastovaných pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci" konaný 24. Ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10

6.10.2010

Zveme Vás na Workshop “Reálný stav vypalování lesů a možnosti jejich znovuobnovení v centrální Africe “ konaný 08.11.2010 na adrese Václavské nám. 31, Praha 1.

12.9.2010

V období 11.08.- 26.08.2010 jsme uskutečnili Expedici Kindu 2010. Cílem naší expedice bylo seznámit provinční orgány v DRK i místní obyvatele s projektem AgroForestry, vysadit první plochy lesa a provést odběry vzorků pro následné vědecké programy. Závěrečnou zprávu expedice si můžete přečíst zde.

9.7.2010

Ministryně životního prostředí Rut Bízková udělila záštitu vysazení „Lesa přátelství“ v provincii Maniema v Demokratické republice Kongo. Ministerstvo životního prostředí České republiky si je vědomo důležitosti záměru, který by měl přispět ke snižování skleníkových plynů a k udržitelnému rozvoji dané oblasti.

6.11.2009

Ve čtvrtek 19.11.2009 proběhne v Praze na Václavském náměstí workshop s názvem “Ekonomika služeb ekosystémů a biodiverzity na příkladu Konga“. Součástí workshopu bude výstava afrického umění a folklórní program.

19.10.2009

Ministr životního prostředí Ladislav Miko převzal záštitu nad projektem záchrany a obnovy tropického pralesa v Demokratické Republice Kongo (DR Kongo). Více se dočtete zde.

1.2.2009

Dne 27.01.2009 proběhl v Praze odborný seminář na téma “Zachovat Zelené plíce světa v srdci Afriky“.

20.6.2008

Dne 17. 06. 2008 byla podepsána dohoda o partnerství s nevládní organizací LISEFP.

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Univerzita J. E. Purkyně
  • Nadace pro rozvoj
  • Euro-Trend
  • Symbiom
  • Relative design
  • Český marketing
  • ND-Webs - Tvorba www stránek a internetových aplikací
  • A-Film
  • Ducation